Invertir en immobles2016-02-16T16:06:02+00:00

A BERKINDER li oferim ajuda perquè invertir en un o diversos immobles sigui una tasca senzilla.

  • Estudi de mercat i rendibilitat: Cerca d’un immoble que s’adeqüi al perfil i les necessitats del client inversor (pis, local, nau industrial o edifici)
  • Negociació i tancament del tracte amb la propietat venedora
  • Aspectes legals i fiscals en la compra d’un immoble
  • Cerca d’un arrendatari (llogater) adequat
  • Gestió de cobrament de rendes, solució d’incidències i defensa davant tercers (veïns, *Ajuntament), pagament d’impostos, taxes, etc etc
    inverteixi en immobles.